Uterus (Rahim) Miyomları

Uterus (Rahim) Miyomları

Miyom nedir?

Uterusun (rahimin) kas dokusundan gelişen iyi huylu oluşumlardır. Boyutu şekli yerleştiği yer farklıdır. En çok hormonların aktif olduğu 35 yaş üstündeki kadınlarda görülür. Ancak nadirde olsa çok genç kadınlarda da görülme olasılığı vardır.

Miyom Belirtileri

Diğer bir deyişle hastanın şikayetine neden olan başlıkları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

- Normal adet dışında kanama yada adet kanamasının fazla olup uzun sürmesi

- Ağrı (özellikle dejeneratif değişiklik dediğimiz myomlarda kalsiyum birikmesi nekroz  erime ve enfeksiyon gibi durumlarda görülür. % 0.5 le 1 gibi bir oranda da miyom kötü karakter kazanabilir. Kısa sürede birdenbire çok büyüyen miyomlar bu nedenle dikkat edilmesi gereken miyomlardır )

- Bası belirtileri: Mesane ,barsaklar ve karında kendisine yakın diğer dokulara büyüyen miyomların yaptığı bası sonucu şikayetler ortaya çıkar.Bu şikayetleri  sık idrara çıkma,idrar kaçırma ,idrar yolları ve böbreklerle ilgili diğer şikayetler ve kabızlık,gaz olarak sıralayabiliriz. Karın alt kısmındaki damarlara yaptığı bası sonucu ödem yani şişlik yine oluşabilecek bir şikayettir.

.Bazı miyomlarda belirti vermez ve tesadüfen yapılan kontroller sırasında tesbit edilir.

 Miyomların Gebelik ile İlişkisi

Gebelikle beraber miyomlar büyüyebilir ancak büyük çoğunluğu gebeliği etkilemez.Özellikle rahimin iç boşluğuna doğru büyüyen miyomlar düşüklere hatta kısırlığa neden olabilir.

Tanı Nasıl Konur? 

Muayene,ultrasonografi,laporoskopi,histeroskopi ile konur.Bazı durumlarda MR veya tomografide gerekebilir.

Miyom Tedavisi

Myomlar toplu iğne başı büyüklüğünden yeni doğmuş bir çocuk büyüklüğüne kadar değişen büyüklükte olurlar.Miyomların büyüklüğü tedavide önemlidir.Küçük myomlara müdahale edilmez ve duruma göre 3-6 ayda bir kontrolde kalmak üzere takip edilir.Daha önce sözettiğimiz dejeneratif değişiklikler olduğunda,hastanın genel durumunu bozacak kadar ciddi kanamalar olup tedaviye cevap vermediğinde ,kısırlık nedeni olarak düşünüldüğünde yada bulgu vermiyor ama myom 2.5 aylık gebelik büyüklüğüne ulaştığında tedavi gündeme gelir.

Tedavi; İlaç Tedavisi ve Cerrahi olmak üzere ikiye ayrılır

Tıbbi tedavi dediğimiz ilaç tedavisi myomları yok etmez, sadece özellikle kanama şikayetlerinin giderilmesi yani kanamaları düzeltmek ve büyümesini az bir oranda da olsa önlemek  için uygulanır. Bunlar doğum kontrol hapları yada östrojen karşıtı ilaçlardır.

Ancak miyomun esas tedavisi  cerrahidir. Bu demek değildirki her myoma  cerrahi uygulayalım.Gereken vakalarda uygulanmalıdır.

Cerrahi tedavi 2 yolla uygulanır. Endoskopik Cerrahi ve Açık Cerrahi olmak üzere.

Her 2 yöntemde de yine 2 yol vardır, sadece myomun çıkarılması,biz buna Miyomektomi deriz. Diğeri ise Histerektomi dediğimiz miyomlarla birlikte  rahiminde alınmasıdır. 

Endoskopik yöntemlerde Laporoskopi,ve Histeroskopi dediğimiz farklı  operasyonlardır.

Histeroskopi ;rahimin iç boşluğuna doğru büyüyen miyomların vajinal yolla çıkarılmasına olanak verir.

Laporoskopi ise göbekten ufak bir kesi ile girilerek yapılan ve kapalı operasyon olarak isimlendirilen yöntemdir. Bu da her vakada uygulanamaz,miyomların sayısı yeri ve büyüklüğü karar vermede önem kazanır.

Endoskopik yöntemlerde operasyondan önce myom boyutunu küçültmek ve kanamayı  azaltmak için beyinden salgılanan hormonlar üzerinde etki ederek, yumurtalıklardan salgılanan östrojeni azaltan bazı ilaçlar da 2-3 ay süreyle kullanılabilmektedir. Daha uzun süre kullanıldıklarında hem menopozdaki gibi sıcak basması terleme gibi şikayetlere neden olmakta hem de osteoporoz yani kemik erimesi (6ay ve üzeri).oluşturmaktadır. 

Sonuçta mevcut durumun saptanması ve tedavi şekline karar verecek olan doktorlardır.Özellikle myom tanısı konuldu ise belirli aralıklarla yapılacak kontrollerin aksatılmaması gerekir.

Ayrıca tüm kadınlarımız şikayet olmasa bile en az yılda bir defa bir kadın doğum uzmanı tarafından muayene olmaları gerçeğini  hatırlamalıdır.

-